Oudland maakt archeologienota's op voor omgevingsvergunningen en assisteert of coördineert bij de uitvoering van archeologische deskstudies, prospectief onderzoek en gravend onderzoek.image-placeholder.png
Oudland verwijst naar het vroegste land dat is gewonnen op de zee. De historische term staat voor innovatie en groei, voor de daadkracht en ondernemingszin van onze voorouders. De naam verwijst ook naar mijn standplaats op de rand van de oude kustvlakte.


image-332586-waterput1-c9f0f.w640.jpg